Domov > Riešenia > Riešenia podľa názvu > BiVo Direct

Bezpapierový prenos faktúr

BiVo/Direct je naše vlastné, unikátne riešenie na príjem elektronických faktúr od dodávateľov, ktorí :

  • nevlastnia systém kompatibilný s EDI, alebo
  • počet zasielaných faktúr nie je zaujímavý pri porovnaní ceny implementácie EDI komunikácie, alebo
  • tvoria faktúry v kancelárskych aplikáciach (Pohoda, Money S3, MS Excel), alebo
  • nemajú dosť zdrojov na implementáciu EDI, alebo
  • majú EDI a ERP systém a majú záujem komunikovať elektronicky

Spojenie pre každého

BiVo je digitálny prenos účtovných dokladov a podpornej dokumentácie , predovšetkým faktúr, dodacích listov, pochádzajúcich od malých a stredne-veľkých dodávateľov. Dokážeme prepojiť stovky takýchto odosielateľov s prijímateľmi, ktorí predstavujú veľké podniky s implementovanými, korporátnymi ERP systémami.

V našom scenári teda hovoríme o odosielateľoch – Business Senders (napr. drobní výrobcovia, či poskytovatelia služieb) a o prijímateľoch – Enterprise Recipients (napr. predajný reťazec, poisťovňa).

Vysvetlíme Vám, ako je možné manuálne, avšak doposiaľ neautomatizovateľné procesy, vykonávané prijímateľmi, presunúť na stranu odosielateľov. Zároveň zabezpečíme rovnováhu benefitov automatizáciou procesov na strane odosielateľov. Dokážeme tak usporiť významné náklady učtární veľkých podnikov a účtovných kancelárií malých firiem.

 

Pre príjemcov - veľké spoločnosti naše riešenie znamená zníženie nákladov spojených s príjmom, evidenciou, zaučtovávaním a archiváciou faktúr a došlých dokumentov.

Odosielateľom – najmä malým až stredne-veľkým firmám - usporíme čas a náklady spojené so zasielaním dokumentov a to bez vstupných nákladov na softvérové, alebo hardvérové vybavenie.

Viac sa dozviete na stránke "Technické informácie".