Domov > Riešenia > Riešenia podľa názvu > PDF Flux

Zber dát prostredníctvom elektronických formulárov

Riešenie PDF Flux poskytuje flexibilný nástroj pre zber dát, založený na dostupnej technológií Adobe PDF, ktorá je navyše vo viacerých prípadoch k dispozícií úplne zdarma. Medzi hlavné prednosti riešenia patria medzi iným :

  • Svetový štandard, ktorý je poskytovaný pre Vašich klientov bezplatne,
  • Vaše existujúce formuláre budú prevedené 1:1 bez zbytočných konverzií grafiky,
  • Vnútorný algoritmus PDF Flux, integrovaný v PDF formulároch, umožňujúci interaktívne spracovanie, overovanie a výpočty už na strane klienta,
  • Perzonalizácia formulárov podľa Vašej internej databázy pred odoslaním ku klientom (napr. predvyplnenie IČO, názov, adresa ..),
  • Rozšírenie komunikačných kanálov medzi Vašimi klientmi (súborová výmena, email, priame spojenie cez http protokol, či tlač s možnosťou následného spracovania pomocou ostatných nástrojov OCR),

PDF Flux je postavený modulárne, jeho hlavné súčasti sú : Pre-Fill&Mail, Form Warehouse a Form Export.

Pre-Fill & Mail

Modul obsahuje aplikáciu komunikujúcu s mail serverom, určenú na hromadné zasielanie predvyplnených formulárov pre klientov.

Pre-Fill&Mail poskytuje komfort zasielania údajov v PDF prostredníctvom emailu, pričom automaticky predvypĺňa a perzonalizuje konkrétne formuláre pre príjemcu. V praxi to prináša zvýšenie efektivity práce na strane klienta a eliminovanie chýb pri vypĺňaní napr. adresy, názvu a pod., čo samozrejme vedie k zvyšovaniu spokojnosti Vašich klientov.

Form Warehouse

Server a aplikácia na správu prijatých formulárov cez mail, Web, alebo ako súbor na dátovom nosiči (obsahuje vlastný webserver a mailklient)

Form Warehouse umožňuje príjem a ukladanie vyplnených dát z formulárov, prácu s prijatými dátami formulárov. Form Warehouse slúži aj na manuálny import dát formulárov z dátových nosičov.

Form Export

Dávkový konvertor formulárov do formátu XML alebo CSV

Form Export je určený na konverziu dávok umiestnených vo Form Warehouse do produkčného systému užívateľa. Obsahuje metódy reportingu, vhodného napríklad pre audit

Systém je interne založený na formáte XML a vyžaduje pripojenie na databázový server, kompatibilný s ODBC.

Ďalšie PDF Flux komponenty

PDF Flux navyše poskytuje sadu dokumentov na prácu s PDF súbormi a využíva sa najmä pri elektronickej, zabezpečenej komunikácií. Prehľad najvyužívanejších komponent zahŕňa :

  • Signature - elektronické podpisovanie PDF súborov pre hormadné spracovanie (napr. zasielanie výpisov z účtu, či faktúr cez email)
  • Split / Merge - extrahovanie a zlučovanie strán z/do PDF
  • Data Extract - automatizované čítanie dát z PDF a ukladanie v definovanom formáte do dátových viet, alebo databáz

PDF Flux komponenty sú koncipované na dosahovanie vysokého výkonu a preto sa hodia na nasadenie do exponovaných prostredí a nevyžadujú silné hardvérové zabezpečenie.