Domov > Služby > Poradenstvo > Znižovanie tlačových nákladov

Máte veľa zásielok ?

Rozposielate Vašim partnerom, alebo zákazníkom väčšie objemy listových zásielok (napr. faktúry, výpisy z účtov, upomienky, oznamy ...) ?

Máme pre Vás nápady ako ušetriť !

Dlhoročné, medzinárodné skúsenosti pracovníkov Accalio v tejto oblasti nám ich umožňuje využiť v prospech našich klientov a redukovať im náklady spojené s prípravou, tlačou, ako aj distribúciou dokumentov. 

Naše projekty v oblasti hromadnej korešpondencie a hybridnej pošty realizujeme, alebo sme úspešne zrealizovali pre rôzne spoločnosti, ako napr. Tatra Banka (SR), UPC (SR), Česká Pojišťovna (ČR), Homecredit (ČR a SR), Cedecra-Sofinco (IT), Inforsys (PL), Sunrise (CH), Anadolu Sigorta (TR) a množstvo dalších

Projekty znižovania nákladov hromadnej korešpondencie sú príbuzné s projektami centrálnych a decentrálnych tlačových služieb a ich výsledkom je prioritizovaný súbor opatrení s konkrétnym vyčíslením dosiahnuteľných úspor. Výsledok obsahuje okrem finančných ukazovateľov aj konkrétny postup aktivít, alebo zmeny procesov, ktoré vedú k zníženiu nákladov

Nie vždy sa jedná o cenu materiálu, alebo ľudskej sily, častokrát býva hromadná korešpondencia nákladná pre absenciu optimalizácie súvisiacich informačných systémov a procesov.

Napríklad :

  • Náročný vývoj nových dokumentov (šablón)
  • Náročná správa dokumentov
  • Nemožnosť združovania dokumentov do jednej obálky, alebo na jeden list papiera (napr. z dôvodu nekonzistentných, či nekompatibilných dát)
  • Absencia elektronickej komunikácie s klientami
  • Legislatívne problémy
  • Náročná, alebo minimálna archivácia
  • Nedoručiteľná pošta – vrátené zásielky sú posielané znova

A samozrejme množstvo ďalších, ktoré za Vás nie len odhalíme, ale aj vyriešime, alebo navrhneme riešenie !