Domov > Služby > Poradenstvo > Odborné konzultácie

Korporátna komunikácia

Personalizovaná komunikácia a hromadná korešpondencia

 • Znižovanie tlačových nákladov (decentralizovaná tlač, centralizovaná tlač)
 • Optimalizácia tlačových centier
 • Optimalizácia vyťaženia existujúcich systémov a zvyšovanie produkčného výkonu tlačových stredísk
 • Kompletné návrhy digitálnych tlačových stredísk
 • Kalkulácie návratnosti investícií

Zber dát (obsahu)

 • Manuálny – prostredníctvom elektronických formulárov,
 • Automatizovaný zber dát – priame napojenie produkčných systémov
 • Riešenia založené na technológií OCR (rozoznávanie textu) pre získavanie údajov z papierovej formy

Spracovanie, konsolidácia a ukladanie obsahu

 • Data quality management
 • Konverzia a unifikácia
 • Data mining – vyťažovanie dát
 • Archivácia

Workflow elektronického obsahu (práca s dokumentmi a iným obsahom)

 • Automatizácia manuálnych procesov
 • Optimalizácia neautomatizovateľných procesov – presun aktivít medzi útvarmi/odbormi pre dosiahnutie vyššej efektivity pri využívaní elektronických systémov

Marketing v IT v Marketingu

 • Poradenstvo využitia existujúcej komunikácie s klientmi na uskutočňovanie cielenej reklamy smerom k zákazníkom
 • Cielený marketing na výpisoch z účtov, faktúrach, korešpondencií, atd.
 • Vyťažovanie informácií a ich sledovanie
 • Automatizácia kampaní (campaign management, tracking)