Domov > Riešenia > Ponuka riešení

Riešenia

Accalio je softvérovou firmou, zameranou na inovácie v oblasti komunikácie medzi ľuďmi. Vytvorili sme portfólio vlastných softvérových riešení určených pre široké spektrum užívateľov.

Zameriavame sa na odosielané a prijímané dokumenty, vrátane tvorby hromadnej korešpondencie, interaktívnych dokumentov, skenovania, archivácie a ďalšie oblasti.

Riešenia postavené na vlastných systémoch


Amnis
- riešenie, primárne určené pre stredne veľké a veľké podniky s frekventovanou korešpondenciou so zákazníkmi. Umožňuje posielanie listových zásielok priamo z pracovnej stanice zamestnanca, bez nutnosti tlače a obálkovania. Je vhodné najmä pre spoločnosti, ktoré majú veľký počet individuálne vytvorených listových zásielok, ako sú poisťovne, banky, štátna správa a ďalšie.

BiVo/Direct – špecifické a originálne softwarové riešenie na prenos elektronických faktúr a dokumentov medzi malými odosielateľmi a veľkými prijímateľmi, bez nutnosti zložitej implementácie. BiVo je postavené na technológií Amnis a zaručuje bezpečnú, elektronickú výmenu dokumentov.

PDF Flux modulárny systém určený na zber dát prostredníctvom PDF formulárov pre každý typ spoločnosti, s možnosťou tvorby personalizovaných ponúk, odpoveďových formulárov, úradných formulárov a iných listín. Obsahuje aj súbor utilít na spracovanie PDF, ako napr. elektronické podpisovanie, delenie, združovanie, validácie, extrakt metadát a pod.

 

Ponúkame implementáciu a správu riešení tretích strán

Accalio, ako partner významných, medzinárodných hráčov na tomto poli, poskytuje implementačné a post-implementačné služby riešení a softvérových produktov určených pre :

  • Document Composition
    (Tvorba korešpondencie - dokumentov)
  • Digital Archive
    (Podnikové riešenia pre archiváciu obsahu - dokumentov)
  • Enterprise Content Management a Document Management
    (Systémy správy obsahu a dokumentov - intranet, publikačné systémy - internet)
  • Business Process Management