Domov > Služby > Korporátna komunikácia

Oddýchnite si! Pomôžeme Vám!

Spoločnosť ACCALIO sa zameriava na poradenské služby v oblasti korporátnej komunikácie, pomáha svojim zákazníkom správne nastavovať a automatizovať procesy komunikácie s klientami a optimalizovať náklady na tieto činnosti.

Tvoríme štandardy

Pri návrhú riešení a modelovaní architektúry kladieme dôraz na správny výber informačných technológií, ktoré nebudú neskôr prekážkou pre ďalší rozvoj nášho zákazníka a neovplyvnia integráciu ostatných systémov. Myslíme na kvalitu dát a hľadáme vhodné riešenia napojení a vzájomnej výmeny informácií s existujúcou IT infraštruktúrou. Iba tak je totiž možné predchádzať nežiadaným stavom v budúcnosti, ktoré môžu nastať v organizácií, ktorá implementuje viac základných (tzv. core) softvérových riešení.

Aj preto Accalio venuje úsilie štandardizácií, ako napríklad v spoločných projektoch s rakúskou organizáciou AUSTRIAPRO.

Chceme Vás spoznať

Myslíme si, že je dôležité poznať činnosť zákazníka, jeho vnútorné prostredie a to nie len na úrovni IT. Sme presvedčení, že čoraz viac zákazníkov si uvedomuje, že len správne vybrané technológie môžu pomôcť k naplneniu očakávaných výsledkov. Pri výbere ale nejde iba o platformu, či najmodernejšiu technológiu, ako sa niekedy žiaľ stáva.

Jedná sa najmä o korektné pochopenie problému definovaného koncovým užívateľom, jeho práce a celkového prostredia. Častokrát je menej viac a správne zvolená kombinácia nenáročných systémov môže poskytnúť omnoho Vačšiu službu pre zákazníka a podporu jeho predmetu činností.