Domov > Služby > Outsourcing skenovania dokumentov

Digitalizácia dokumentov

Potrebujete digitalizovať tisíce dokumentov denne ?
Nemáte skúsenosti s digitalizáciou dokumentov ?
Nechcete investovať do skenovacieho pracoviska ?
Potrebujete jednorázovo digitalizovať Vaše dokumenty ?
Digitalizujete, ale nechcete sa ďalej zaoberať touto podpornou aktivitou ?


Využijte našu službu on site alebo off site outsourcingu digitalizácie dokumentov. Cena outsourcingu digitalizácie dokumentov je závislá na náročnosti nižšie popísaných aktivít.

  • Príprava dokumentov na skenovanie
  • Skenovanie
  • Typovanie
  • Export
  • Uloženie dokumentov do archivačných krabic


Príprava dokumentov
– aktivita, pri ktorej odstaňujeme z dokumentov spony, podlepujeme príliš malé, alebo poškodené listy, nalepujeme na voľné miesto prvej stránky každého dokumentu samolepiaci štítok s unikátnym číslom dokumentu.

Skenovanieaktivita, pri ktorej prevádzame dokumenty z papierovej do elektronickej, digitálnej podoby pomocou produkčných dokumentových skenerov. Tieto vysokovýkonné zariadenia spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu výstupu, ktorý je ďalej možné automatizovane spracovať. Štandardne ponúkame skenovanie voľných listov, alebo viazaných dokumentov vo formátoch A6 až A3, čiernobielo, alebo farebne, pri rozlíšení 100 až 600 dpi.

Automatizované spracovanie údajov - naše technologické zázemie a súbor vlastných softvérových nástrojov nám umožňuje realizovať komplexné úlohy automatizovaného získavania dát z fyzických dokumentov. Sme schopní konvertovať vytlačené tabuľky späť do dátovej podoby, vyberať metadáta z dokumentov, indexovať texty. Naše technológie používajú automatickú kontrolu takto získaných údajov a podľa indexu správnosti rozhodnúť o okamžitom uložení, alebo odoslaní textu na automatické pretypovanie, či kontrolu.

Typovanie – aktivita, pri ktorej priraďujeme k digitálnym obrazom dokumentov niekoľko globálnych informácií (metadát), podľa ktorých je možné dokumenty triediť a vyhľadávať.

Export – aktivita, pri ktorej ukladáme digitálne obrazy dokumentov a štruktúrované dáta na DVD ROM, alebo FTP server. Štandardne ponúkame uloženie digitálnych dokumentov do formátu TIFF G4, alebo PDF a štruktúrované dátové vety do formátu CSV, alebo XML.

Uloženie dokumentov do archivačných krabíc aktivita, pri ktorej ukladáme dávky dokumentov do archivačných krabíc a pripravujeme ich k odvozu do spisovne, resp. fyzického archívu.