Domov > O nás > Zameranie spoločnosti
Approach in communication

Prístup ku komunikácií

Spoločnosť Accalio sa venuje podpore elektronických a papierových komunikačných kanálov. Ak sa jedná o hromadnú korešpondenciu, personalizované dokumenty, individuálne listové zásielky, alternatívne spôsoby zasielania korešpondencie, elektronické faktúry, hybridnú poštu, tak ste u nás určite správne.

 

Medzi naše hlavné aktivity patria :

  • Poskytovanie poradenstva v oblasti korporátnej komunikácie,
  • Dodávky softvérových riešení pre zabezpečenie elektronickej a papierovej personalizovanej komunikácie, od nadobudnutia obsahu, cez archiváciu, automatizovaný workflow, až po ďalšie spracovanie a odoslanie ku klientom.

Elektronickú komunikáciu delíme do kategórií :

  • finančnú a controllingovú korešpondenciu (prijaté faktúry, zmluvy, dodacie listy ..),
  • operatívnu dokumentáciu (firemné dokumenty, ponuky - obchod, smernice - legislatíva ..),
  • verejné dokumenty (faktúry, personalizované dopisy, výpisy z účtov, účty za spotrebu ..)